OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves OKST AC LB SNV

33. ročník Novoročného výstupu na Pálenicu

02.01.2022 peši Valentín Nikorovič

Presun: peši, Náročnosť: nenáročné, Vedúci: Valentín Nikorovič (0903637952)

Zraz: autobusová stanica Spišská Nová Ves 07:50 (nástupisko 5), Odchod: autobusom 08:00, smer Mlynky - zastávka sedlo Grajnár, Predpokladaný návrat: ŽST Spišská Nová Ves 13:30

Trasa: sedlo Grajnár - Pod Javorom - hrebeňom Ferdinantky - lúkami Kostolnej - Pálenica - Pod Pálenicou - Hnilčík

Stúpanie: 210m, Klesanie: 570m, Vzdialenosť: 10,00km, Čas presunu: 03:00

Poznámka: Na vrchole upomienkový predmet z výstupu.

Členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s preplatením 1,00€.

Na podujatí sú poistení iba členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s platným členským preukazom a známkou pre kalendárny rok 2021. Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.

Chcete byť informovaný o podujatiach?