OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves OKST AC LB SNV

45. ročník výstupu na Stromiš

22.01.2022 peši Valentín Nikorovič

Presun: peši, Náročnosť: nenáročné, Vedúci: Valentín Nikorovič (0903637952)

Zraz: parkovisko v sedle Súľová 09:00, Odchod: individuálne zo Spišskej Novej vsi, Predpokladaný návrat: individuálne zo sedla Súľová

Trasa: sedlo Súľová - Stromiš - Pod Smrečinkou - Pod Stromišom - Pod Strosmi - sedlo Súľová

Stúpanie: 480m, Klesanie: 480m, Vzdialenosť: 11,50km, Čas presunu: 04:00

Poznámka: Na výstup je potrebné nahlásenie u vedúceho výstupu s účasťou, poprípade s použitím automobilu. Je nutné oslovenie našich členov s ochotou využiť osobný automobil a dohodnúť s prepravou. Ďakujeme všetkým za využitie osobného automobilu na podujatie.

Členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s preplatením 1,00€.

Na podujatí sú poistení iba členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s platným členským preukazom a známkou pre kalendárny rok 2021. Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.

Chcete byť informovaný o podujatiach?