OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves OKST AC LB SNV

Jarný výstup na Pipitku a Osadník

15.05.2022 peši Valentín Nikorovič

Presun: peši, Náročnosť: náročné, Vedúci: Valentín Nikorovič (0903637952)

Odchod: objednaným autobusom zo Spišských Tomášoviec,

Trasa: Medvedia dolina - Pipitka - Zelená skala - Orlia studňa - rázcestie Osadník - Osadník - Malá Kotlina - Veľká Kotlina rázcestie - chata Skalky

Stúpanie: 550m, Klesanie: 650m, Vzdialenosť: 10,50km, Čas presunu: 05:00

Poznámka: Podujatie je organizované KST Spišské Tomášovce, ktoré zabezpečilo autobus na trase Spišské Tomášovce pri krčme 07:30 - sidlisko Západ pri kostole 07:40 - Dom kultúry SNV oproti súdu 08:00. Pre členov OKST AC LB Spišská Nová Ves je určených 20 miest. Na podujatie je preto potrebné telefonické nahlásenie u vedúceho do naplnenia kapacity stanovených miest. Cestovné pre členov OKST AC LB Spišská Nová Ves je 10€. Cestovné pre členov KST Spišské Tomášovce je 6,5€.

Na podujatí sú poistení iba členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s platným členským preukazom a známkou pre kalendárny rok 2022. Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.

Chcete byť informovaný o podujatiach?