OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves OKST AC LB SNV

Zimný výstup na Slovinskú skalu

16.01.2022 peši Ľubomír Palušák

Presun: peši, Náročnosť: náročné, Vedúci: Ľubomír Palušák (0908501293)

Zraz: ŽST Spišská Nová Ves 07:00, Odchod: vlakom 07:10, smer Krompachy, autobus Slovinky, Predpokladaný návrat: autobusom z Poráča 15:20, príchod do SNV 16:00

Trasa: Slovinky - Hŕbok - Pod Skalou - Suchinec - Slovinská skala - Pod Suchincom - Poráč

Stúpanie: 890m, Klesanie: 570m, Vzdialenosť: 16,00km, Čas presunu: 06:00

Členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s preplatením 1,00€.

Na podujatí sú poistení iba členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s platným členským preukazom a známkou pre kalendárny rok 2021. Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.

Chcete byť informovaný o podujatiach?