OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves OKST AC LB SNV

11. ročník pochodu okolo Slovinok

21.05.2022 peši Ľubomír Palušák

Presun: peši, Vedúci: Ľubomír Palušák (0908501293)

Zraz: autobusová stanica Spišská Nová Ves 07:20 (nástupisko 12), Odchod: autobusom 07:30 smer Krompachy, s presunom k MÚ a prestupom na autobus 08:40 smer Slovinky OcÚ,

Trasa: Bude určená OcÚ Slovinky, kde bude štart aj cieľ (v čase spracovania nebola zverejnená)

Poznámka: Štartovné je 3€, v cene je guláš a nápoje v bufete. V rámci pochodu bude súťaž o najkrajšiu fotografiu z pochodu.

Členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s preplatením 1,00€.

Na podujatí sú poistení iba členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s platným členským preukazom a známkou pre kalendárny rok 2022. Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.

Chcete byť informovaný o podujatiach?