OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves OKST AC LB SNV

Kontakt

Odbor Klubu slovenských turistov AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves
Chrapčiakova 1566/38, 052 01 Spišská Nová Ves
Valentín Nikorovič, predseda
Jozef Sitiarik, podpredseda
Elena Korenková, hospodár
Helena Fabianová, tajomník
Chcete byť informovaný o podujatiach?