OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves OKST AC LB SNV

47. ročník výstupu na Stromiš v obcou Vlachovo

20.01.2024 peši Jozef Sitiarik

Presun: peši, Náročnosť: nenáročné, Vedúci: Jozef Sitiarik (0904458919)

Zraz: parkovisko pod DK Spišská Nová Ves 07:50, Odchod: objednaným autobusom 08:00, Predpokladaný návrat: Spišská Nová Ves 17:30

Trasa: sedlo Súľová - Stromiš - Pod Stromišom - Vlachovo

Stúpanie: 275m, Klesanie: 780m, Vzdialenosť: 11,50km, Čas presunu: 03:30

Poznámka: Na chate Stromiš bude bude v čase od 11:00 do 12:00 ľudová muzika Stromiš a tombola. Posedenie turistov v kultúrnom dome Vlachovo bude od 14:00 do 16:00, kde bude guláš, občerstvenie a vibramová zábava so Starovlachovskou kapelou. Cena za tombolu je 1€. Cena za guláš je 5€. Cena za upomienkové predmety je 2€ za odznak 2,5€ za magnetku. Na výstup bude objednaný 28 miestny autobus, na trase Spišská Nová Ves - Sedlo Súľová a Vlachovo - Spišská Nová Ves. Na podujatie je preto potrebné nahlásenie telefonicky alebo SMS u vedúceho v termíne do 18.01.2024 14:00 do naplnenia kapacity miest s uprednostnením členov OKST AC LB Spišská Nová Ves a v prípade voľných miest aj hostí. Cena za prepravu je 10€.

Na podujatí sú poistení iba členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s platným členským preukazom a známkou pre kalendárny rok 2023. Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.

Chcete byť informovaný o podujatiach?