OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves OKST AC LB SNV

50. ročník prechodu hrebeňom Braniska

07.10.2023 peši Štefan Hockicko

Presun: peši, Náročnosť: náročné, Vedúci: Štefan Hockicko (0918681460)

Zraz: ŽST Spišská Nová Ves 07:00, Odchod: vlakom 07:11 smer Spišské Vlachy, ďalej objednaným autobusom z námestia, Predpokladaný návrat: 14:30 do Spišských Vlách, kde je plánované občerstvenie s oceňovaním o 15:00

Trasa: Vojkovce - Predky - Sľubica - Slatvina - Oľšavka - Spišské Vlachy

Stúpanie: 643m, Klesanie: 793m, Vzdialenosť: 13,00km, Čas presunu: 04:45

Poznámka: Nakoľko sa jedná o 50. ročník podujatia, organizátor odmeňuje všetkých prihlásených účastníkov. Na podujatie je preto potrebné nahlásenie sa telefonicky alebo SMS u tajomníčky (0902239002) v termíne do 04.10.2023 10:00. Poplatok za štartovné je 3€. V cene štartovného je guláš a odznak. Poplatok za autobus, ktorý odvezie účastníkov z námestia, kde je prezentácia, do Vojkoviec je 2€.

Na podujatí sú poistení iba členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s platným členským preukazom a známkou pre kalendárny rok 2023. Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.

Chcete byť informovaný o podujatiach?