OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves OKST AC LB SNV

Cez južné svahy Pálenice

12.03.2022 peši Valentín Nikorovič

Presun: peši, Náročnosť: nenáročné, Vedúci: Valentín Nikorovič (0903637952)

Zraz: autobusová stanica Spišská Nová Ves 07:50 (nástupisko 5), Odchod: autobusom 08:00, smer Mlynky - zastávka sedlo Grajnár, Predpokladaný návrat: autobusom z z Nálepkova 12:58, príchod do SNV 13:30

Trasa: sedlo Grajnár - Pod Javorom - Ždiarik - južnou časťou Ferdinandky a Pálenice - Pod Hoľou - Nálepkovo

Stúpanie: 230m, Klesanie: 725m, Vzdialenosť: 10,80km, Čas presunu: 04:00

Členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s preplatením 1,00€.

Na podujatí sú poistení iba členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s platným členským preukazom a známkou pre kalendárny rok 2021. Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.

Chcete byť informovaný o podujatiach?