OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves OKST AC LB SNV

Čistenie turistických chodníkov Veľkej Knoly

18.12.2021 peši Jozef Sitiarik

Presun: peši, Vedúci: Jozef Sitiarik (0904458919)

Zraz: autobusová stanica Spišská Nová Ves 07:50, Odchod: autobusom 08:00, smer Dedinky - zastávka sedlo Grajnár, Predpokladaný návrat: autobusom z Novoveskej Huty 13:23, príchod do SNV 13:45

Trasa: sedlo Grajnár - Malá Knola - Veľká Knola - Pod Muráňom - Poľana pod Muráňom - Novoveská Huta

Stúpanie: 223m, Klesanie: 714m, Vzdialenosť: 10,40km, Čas presunu: 03:50

Poznámka: Prosím, aby si každý podľa uváženia priniesol - nožnice na konáre, pákové nožnice na konáre, pílku, možno sa zíde aj sekera a rámová píla. Alternatívny zostup do Hnilčíka - na Kiru (Stúpanie: 227m, Klesanie: 444m, Vzdialenosť: 9,20km, Čas presunu: 03:00, Predpokladaný návrat: autobusom z Hnilčíka - zastávka Kira 13:13).

Členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s preplatením 1,00€.

Na podujatí sú poistení iba členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s platným členským preukazom a známkou pre kalendárny rok 2021. Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.

Chcete byť informovaný o podujatiach?