OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves OKST AC LB SNV

Magnezitárska 60-tka

07.05.2022 peši Anna Brutovská

Presun: peši, Náročnosť: mierne náročné, Vedúci: Anna Brutovská (0944591985)

Zraz: ŽST Spišská Nová Ves 07:00, Odchod: vlakom 07:10 smer Margecany s prestupom na vlak 08:08 smer Gelnica,

Trasa: Gelnica - Hutné - Izbica - chata Erika - Kojšov

Vzdialenosť: 20,00km, Čas presunu: 06:00

Poznámka: Na výstup je potrebné telefonické nahlásenie u vedúcej, ktorá poskytne bližšie informácie. Vedúca túry nastupuje až v Gelnici. Podľa dohody možný zostup aj do Zlatej Idky (Vzdialenosť: 15km, Čas presunu: 5h).

Členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s preplatením 1,00€.

Na podujatí sú poistení iba členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s platným členským preukazom a známkou pre kalendárny rok 2022. Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.

Chcete byť informovaný o podujatiach?