OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves OKST AC LB SNV

Novoročný výstup na Skalisko

07.01.2023 peši Helena Fabianová

Presun: peši, Náročnosť: mierne náročné, Vedúci: Helena Fabianová (0902239002)

Zraz: autobusová stanica Spišská Nová Ves 06:20 (nástupisko 6), Odchod: autobusom 06:25, smer Nálepkovo, Predpokladaný návrat: autobusová stanica Spišská Nová Ves 17:00

Trasa: Henclová - Volovec sedlo - Skalisko - Volovec sedlo - Henclová

Stúpanie: 664m, Klesanie: 664m, Vzdialenosť: 17,00km, Čas presunu: 05:45

Poznámka: Dopravu z Nálepkova do Henclovej zabezpečuje obec Nálepkovo. Na podujatie je potrebné nahlásenie (mailom alebo telefonicky) u vedúceho v termíne do 06.01.2023 do 12:00.

Členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s preplatením 1,00€.

Na podujatí sú poistení iba členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s platným členským preukazom a známkou pre kalendárny rok 2022. Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.

Chcete byť informovaný o podujatiach?