OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves OKST AC LB SNV

Okolo Novoveskej Huty na Kvašné lúky

09.12.2023 peši Valentín Nikorovič

Presun: peši, Náročnosť: nenáročné, Vedúci: Valentín Nikorovič (0903637952)

Zraz: autobusová stanica Spišská Nová Ves 08:50 (nástupisko 12), Odchod: autobusom 09:00 smer Predná Huta, Predpokladaný návrat: Spišská Nová Ves 13:00

Trasa: Predná Huta - Kvašné lúky - Medvedí jarok - Pod Medveďou hlavou - Novoveská Huta

Stúpanie: 383m, Klesanie: 352m, Vzdialenosť: 6,80km, Čas presunu: 02:30

Na podujatí sú poistení iba členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s platným členským preukazom a známkou pre kalendárny rok 2023. Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.

Chcete byť informovaný o podujatiach?