OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves OKST AC LB SNV

Prechod Markušovskou dolinou

17.11.2022 peši Valentín Nikorovič

Presun: peši, Náročnosť: nenáročné, Vedúci: Valentín Nikorovič (0903637952)

Zraz: ŽST Spišská Nová Ves 07:00, Odchod: vlakom 07:10 smer Markušovce, Predpokladaný návrat: autobusová stanica Spišská Nová Ves 13:40 alebo 17:34

Trasa: ŽST Markušovce - Za stanicou - Pri Odorínskej chate - Markušovská dolina - Zavadské skalky - Timková uboč - Seliská - Hnilčík - U Zajaca

Stúpanie: 430m, Klesanie: 220m, Vzdialenosť: 12,50km, Čas presunu: 04:25

Poznámka: Podujatie je organizované pri príležitosti 49. výročia založenia OKST AC LB SNV. Na podujatie je potrebné nahlásenie (mailom alebo telefonicky) u vedúceho v termíne do 14.11.2022 do 14:00. Pre prihlásených členov OKST AC LB SNV bude pripravené pohostenie v motoreste Pod krížom (50% hradí OKST).

Členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s preplatením 1,00€.

Na podujatí sú poistení iba členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s platným členským preukazom a známkou pre kalendárny rok 2022. Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.

Chcete byť informovaný o podujatiach?