OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves OKST AC LB SNV

Sadenie stromčekov a čistenie lesa na Grajnári

22.04.2023 peši Jozef Sitiarik

OKST AC LB Spišská Nová Ves organizuje v spolupráci s KST Spišské Tomášovce a Lesy mesta Spišská Nová Ves brigádu

Presun: peši, Náročnosť: nenáročné, Vedúci: Jozef Sitiarik (0904458919)

Zraz: autobusová stanica Spišská Nová Ves 07:50, Odchod: autobusom MHD č. 5 08:00, smer Grajnár,

Trasa: Grajnár (stretnutie a otvorenie brigády o 08:30)

Poznámka: Brigáda je organizovaná pri príležitosti Dňa Zeme. Je potrebné doniesť si so sebou náradie (motyka, krompáč). Na podujatie je potrebné nahlásenie (mailom alebo telefonicky) u vedúceho v termíne do 19.04.2023 do 18:00, aby Lesy vedeli, koľko stromčekov majú priniesť a pripraviť malé občerstvenie.

Na podujatí sú poistení iba členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s platným členským preukazom a známkou pre kalendárny rok 2023. Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.

Chcete byť informovaný o podujatiach?