OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves OKST AC LB SNV

Údolím Torysy

29.02.2024 peši Viera Dzurňáková

Presun: peši, Náročnosť: nenáročné, Vedúci: Viera Dzurňáková (0902110151)

Zraz: autobusová stanica Spišská Nová Ves 08:40, Odchod: autobusom 08:45 smer Levoča, s prestupom na autobus smer Nižné Repaše, Predpokladaný návrat: Spišská Nová Ves 17:03 alebo 18:03

Trasa: Nižné Repaše - Blažov - Tichý potok

Klesanie: 220m, Vzdialenosť: 12,00km, Čas presunu: 03:30

Na podujatí sú poistení iba členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s platným členským preukazom a známkou pre kalendárny rok 2023. Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.

Chcete byť informovaný o podujatiach?