OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves OKST AC LB SNV

Výstup na Človečiu hlavu

14.08.2022 peši Valentín Nikorovič

Presun: peši, Náročnosť: náročné, Vedúci: Valentín Nikorovič (0903637952)

Zraz: ŽST Spišská Nová Ves 06:40, Odchod: vlakom 06:54 smer Poprad, s prestupom na autobus smer Vernár, Predpokladaný návrat: ŽST Spišská Nová Ves 17:10

Trasa: Vernár - Pod Holým vrškom - Štyri prúty - Kolvač - Borzo - Človečia hlava - popod rázcestie Morna - Mlyn - Vernár

Stúpanie: 555m, Klesanie: 555m, Vzdialenosť: 14,00km, Čas presunu: 05:00

Poznámka: Trasa vedie po neoznačených lesných cestách. Od účastníkov je preto požadovaná výborná nálada a chuť sa prejsť v prírode kam sa bežne nechodí. Na podujatie je potrebné nahlásenie (mailom alebo telefonicky) u vedúceho v termíne do 12.08.2022.

Členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s preplatením 1,00€.

Na podujatí sú poistení iba členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s platným členským preukazom a známkou pre kalendárny rok 2022. Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.

Chcete byť informovaný o podujatiach?