OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves OKST AC LB SNV

Výstup na Vysokú vo Veporských vrchoch

30.04.2022 peši Valentín Nikorovič

Presun: peši, Náročnosť: nenáročné, Vedúci: Valentín Nikorovič (0903637952)

Zraz: parkovisko pod domom kultúry SNV 06:50, Odchod: objednaným autobusom 07:00, smer Ľubietová, Predpokladaný návrat: objednaným autobusom z Brusna, príchod do SNV 16:00

Trasa: Ľubietová - Starý Majer - Lvózy - Lósy - Vysoká - Čierna dolina - kúpele Brusno

Stúpanie: 510m, Klesanie: 600m, Vzdialenosť: 11,50km, Čas presunu: 04:00

Poznámka: Na výstup je objednaný 22 miestny autobus na trase Spišská Nová Ves - Ľubietová a Brusno - Spišská Nová Ves. Na podujatie je potrebné nahlásenie u vedúceho v termíne do 22.04.2022 18:00 do naplnenia kapacity miest s uprednostnením členov OKST AC LB Spišská Nová Ves, potom členov iných KST a v prípade voľných miest aj hostí. Cestovné pre členov OKST AC LB Spišská Nová Ves je 10€. Cestovné pre nečlenov klubu v prípade voľných miest je 15€.

Členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s preplatením 1,00€.

Na podujatí sú poistení iba členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s platným členským preukazom a známkou pre kalendárny rok 2022. Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.

Chcete byť informovaný o podujatiach?