OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves OKST AC LB SNV

Za kvetenou Slovenského raja - Havrania skala

03.06.2023 peši Valentín Nikorovič

Presun: peši, Náročnosť: náročné, Vedúci: Valentín Nikorovič (0903637952)

Zraz: autobusová stanica Spišská Nová Ves 06:15 (nástupisko 6), Odchod: autobusom 06:25 smer ŽST Nálepkovo, s prestupom na vlak 07:08 smer Stratená, Predpokladaný návrat: autobusová stanica Spišská Nová Ves 14:40 alebo 18:00

Trasa: Stratená - Pisárka - Hrubého lúka - Havrania skala - Stratená

Stúpanie: 600m, Klesanie: 600m, Vzdialenosť: 9,00km, Čas presunu: 04:00

Na podujatí sú poistení iba členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s platným členským preukazom a známkou pre kalendárny rok 2023. Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.

Chcete byť informovaný o podujatiach?