OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves OKST AC LB SNV

Zádielska tiesňava

23.10.2022 peši Jozef Sitiarik

Presun: peši, Náročnosť: nenáročné, Vedúci: Jozef Sitiarik (0904458919)

Zraz: parkovisko pod domom kultúry SNV 07:00, Odchod: objednaným autobusom 07:15, smer Zádiel,

Trasa: Zádiel - náučný chodník Zádielska tiesňava - Zádielska chata - Na skale - Turniansky hrad

Stúpanie: 550m, Klesanie: 600m, Vzdialenosť: 12,50km, Čas presunu: 04:30

Poznámka: Na presun je vybavený autobus s kapacitou 40 miest na trase Spišská Nová Ves - Zádiel a späť. Nahlásenie u vedúceho je potrebné do 20.10.2022 20:00 alebo do naplnenia kapacity miest.

Na podujatí sú poistení iba členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s platným členským preukazom a známkou pre kalendárny rok 2022. Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.

Chcete byť informovaný o podujatiach?