OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves OKST AC LB SNV

Zimný prechod roklinou Veľký Sokol

27.02.2022 peši Jozef Sitiarik Zrušené

Presun: peši, Náročnosť: náročné, Vedúci: Jozef Sitiarik (0904458919)

Zraz: parkovisko pri OBI - SNV 08:10, Odchod: autami 08:15, smer Hrabušice - Píla, Predpokladaný návrat: parkovisko pri OBI - SNV 16:00

Trasa: Hrabušice - Píla - Veľký Sokol - Rothova roklina - Glacká cesta - Glac - Malá Poľana - Palc - Hrabušice - Píla

Stúpanie: 513m, Klesanie: 513m, Vzdialenosť: 16,40km, Čas presunu: 05:35

Poznámka: Z dôvodu náročného prístupu k ústiu doliny bude presun zo Spišskej Novej Vsi po Hrabušice - Pílu vlastnými autami s prispením zúčastnených za prevoz. Preto je nutné nahlásenie účasti na podujatí u vedúceho do 25.02.2022 20:00, prípadne účasti s možnosťou použitia vlastného automobilu a voľných kapacít na prevoz prihlásených účastníkov.

Členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s preplatením 1,00€.

Na podujatí sú poistení iba členovia OKST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves s platným členským preukazom a známkou pre kalendárny rok 2021. Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoju bezpečnosť a správanie.

Chcete byť informovaný o podujatiach?